Birmovanci


eprihláška: Prihláška na birmovku

YOUCAT – Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých

Ruženec

B-skupiny

stretnutie

PODMIENKY K PRIJATIU SVIATOSTI BIRMOVANIA

1. Účasť na nedeľnej sv. omši, prikázaných sviatkoch a sv. omši pre birmovancov.
2. Mesačná svätá spoveď v určenom čase.
3. Účasť na birmovaneckých stretnutiach.
4. Úspešné zvládnutie birmovaneckej skúšky.
5. Získanie stanoveného počtu kreditov (100).
6. Odporúčanie katechétu.

Modlitby

Vedomostná príprava

Scroll to Top