BirmovanciPrihláška na birmovku 2023/2024

YOUCAT – Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých

V Spišskej diecéze sa konalo historicky po prvýkrát zasvätenie panien 

Ornát ako modlitba

Ako si vzbudiť dokonalú ľútosť

Sviatosť zmierenia 

Birmovný rodič

KC-birmovanci

zoznam – čítania 2

B-skupiny 2

Úloha-máj 2021

Povolanie-ako dar-zasvätený život

Sv. Spoveď

Povolanie

Očistec

Sv. Eucharistie

Eucharistia-prezentacia

Sv. krstu

Ruženec

B-skupiny

stretnutie

PODMIENKY K PRIJATIU SVIATOSTI BIRMOVANIA

1. Účasť na nedeľnej sv. omši, prikázaných sviatkoch a sv. omši pre birmovancov.
2. Mesačná svätá spoveď v určenom čase.
3. Účasť na birmovaneckých stretnutiach.
4. Úspešné zvládnutie birmovaneckej skúšky.
5. Získanie stanoveného počtu kreditov (100).
6. Odporúčanie katechétu.

Modlitby

Vedomostná príprava

Návrat hore