Kaplán v Čimhovej – biskup

Biskup Marián Bláha – niekdajší čimhovský kaplán

Od 20. septembra 1901 do 6. novembra 1903 bol kaplánom v Čimhovej

Veľmi vzácna fotografia z vysviacky prvých troch slovenských biskupov z roku 1921. Našla sa v archíve pani Carmen (potomok rodu Zamoyských) a je to práve ona, ktorá spustila výskum o tak významnej osobe, akou bol Mons. Marián Blaha. Pri podrobnejšom hľadaní v iných dostupných archívoch sa žiadna podobná fotografia z vysviacky nenašla. Na fotografii (zľava): Mons. Karol Kašpar, Mons. Marián Blaha, Mons. Klement Micara, neznámy hodnostár, Mons. Ján Vojtaššák, Mons. Karol Kmeťko, Mons. Antonín Podlaha a dvaja neznámi hodnostári.

Katarína Chapuis-Šutorová (Zdroj: Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva a farnosť Čimhova)

Návrat hore