Liturgia domácej cirkvi

Liturgia domácej cirkvi pre rodiny.

PREČO SLÁVIŤ DOMA?
Nezmenšujeme hodnotu účasti na liturgii v kostole či sledovanie cez masmédiá, už to nie je iba alternatíva ale pravá domáca liturgia. Je to slávenie a vedomie, že sme domácou Cirkvou.
Tam, kde sú manželia, ktorí majú sviatosť manželstva, tam je garantovaná aj prítomnosť Ježiša.
To však nie je všetko, pretože manželia silou daru, ktorý prijali „sú neustálym znamením toho, čo sa udialo na kríži…“
Manželstvo, ako každá iná sviatosť, je spomienkou, uskutočnením a proroctvom tejto udalosti spásy“.
Pápež František potvrdzuje a prehlbuje tento význam „rodina je kristologickým znamením, pretože ukazuje blízkosť Boha, ktorý zdieľa život človeka, zjednotiac sa s ním vo
vtelení, na kríži a pri vzkriesení. Je znamením Krista, pretože zjavuje Krista, ktorý prešiel Veľkou Nocou.“ Odtiaľ pochádza radosť, že všetci manželia aj doma dokážu vyjadriť a mať
účasť na veľkom tajomstve. V tej domácnosti, kde nie je prítomná sviatosť manželstva, tam sa môže a musí sa dať rovnako sláviť liturgia spoločne, z moci
sviatosti krstu a v istote, že Ježiš je prítomný tam, „kde sú dvaja lebo traja zjednotení v mojom mene, tam budem ja s nimi.“ Iba toto dáva zmysel, aby sme si pripomínali, že všetko
čo sa deje doma je domácou liturgiou.
Chceme však pripomenúť, že rodina nie je cieľovým bodom, ale iba miestom, odkiaľ sa vychádza, aby sme v Eucharistii spolu vytvárali veľkú rodinu, komunitu, Kristovo telo, ktorým je Cirkev.
Otvorili sme slávenie sv. omší v kostole (aj keď s obmedzeným a vyhradeným počtom prítomných veriacich), liturgia domácej cirkvi je pretrvávajúco aktuálna nielen teraz, keď sú ešte
obmedzenia, ale bude aktuálna aj „v normálnom čase“, pretože domáca cirkev je stále aktuálne doma prítomná. A potrebuje sláviť, v rozličných formách a časových ohraničeniach, svoje
slávenie – môže mať podobnú formu, ako má táto, ale môžeme ju tvoriť aj podľa situácii a kreatívneho prístupu. Vždy je tam dôležitá prítomnosť čítania Božieho slova a takto to ponúkame aj dnes.
Učme sa tomu a zdieľajme s ostatnými rozličné spôsoby slávenia.
A pritom čerpajme aj zo slávení Eucharistie v kostoloch.

Lebo Cirkev aj domáca žije z Eucharistie.

Návrat hore