Kostol

Tradícia hovorí, že kostol v Čimhovej, ako spoločný, dali postaviť predkovia Plathyovcov.
V oravskom kraji patril medzi najstaršie chrámy, ktoré patrili katolíckej cirkvi.
S istotou môžeme povedať, že chrám bol postavený z drevených materiálov. Dá sa predpokladať, že bol vybudovaný v roku 1617. Po zrútení tohto kostola bol postavený druhý kostol v roku 1696. Stál 79 rokov. Dodnes sa zachoval murovaný neskorobarokový  kostol z roku 1775. Opravovaný bol v roku 1925.  Najnovšia vonkajšia a vnútorná rekonštrukcia prebehla v rokoch 2010 – 2012.

Hlavný oltár so stĺpovou architektúrou je z druhej polovice 18. storočia, s plastikami sv. Štefana a sv. Ladislava. Oltárny obraz sv. Imricha je od Maximiliána Rátskaya (1806 -?), ľudový rezbár a maliar z roku 1832.

 

 

 

 

 

 

Bočné oltáre sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie sú z polovice z polovice 18. storočia.

Kazateľnica je klasicistická z druhej polovice 18. storočia.

Orgán je rokokový z polovice 18. storočia.

Návrat hore