Hospodárska rada farnosti

     ThLic. Milan Ferenčík, farár, predseda HR

  • Ing. Rudolf Fukas
  • Anton Lieskovský, st.
  • Jozef Kovaľák
  • Patrícius Lieskovský
  • Pavol Štober – menovaný člen
Návrat hore