Hospodárska rada farnosti

ThLic. Milan Ferenčík, farár, predseda HR

 

Ing. Rudolf Fukas

Mgr. Róbert Stasel

Patrícius Lieskovský

Pavol Štober – menovaný člen

Marián Duda- menovaný člen

Návrat hore