Kancelária

KANCELÁRIA FARSKÉHO ÚRADU

 

V prípade potreby ma môžete kontaktovať na tel. čísle 043/538 42 18

alebo mailom na farnostcimhova@gmail.com

___________________________________________________________________________

  • Krst je potrebné nahlásiť najneskôr do piatka toho týždňa, v ktorom má byť dieťa pokrstené a je potrebné priniesť rodný list dieťaťa;
  • Sobáš je potrebné nahlásiť šesť mesiacov dopredu – aspoň jeden zo snúbencov by mal mať sviatosť birmovania;
  • Pohreb je potrebné nahlásiť po dohode s pohrebnými službami aspoň deň vopred a doniesť list o obhliadke mŕtveho;
  • Pomazanie chorých vysluhujem vždy podľa potreby;
  • Ostatné potvrdenia a povolenia vydávam každý pracovný deň.
  • Na prvý piatok je zatvorená.
Návrat hore