Nedeľa Božieho slova

Liturgia prejavenia úcty Biblii

V mene Katolíckeho biblického diela na Slovensku (KBD) Vám chceme popriať pokojný a požehnaný rok.
Je Vám známe, že z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa tretia nedeľa obdobia „cez rok“ slávi ako Nedeľa Božieho Slova.
Jej cieľom je pripomenúť význam Svätého Písma pre kresťanský život a ukázať na vzťah medzi Božím Slovom a liturgiou.
V zmysle Nóty o Nedeli Božieho slova, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí (17.12. 2020) sme pozvaní:
– upriamiť v tomto roku pozornosť na dodržiavanie poriadku omšových čítaní,
– máme tiež venovať náležitú pozornosť osobám, ktoré prednášajú Božie slovo ako aj miestu ohlasovania, ambóne a liturgickým knihám.

Z aktivít, ktoré je možné v tomto roku aj napriek obmedzeniam uskutočniť, patria napríklad domáca liturgia prejavenia úcty Biblii, kontinuálne čítanie Svätého písma a iné formačné stretnutia, ktoré môžu prebiehať v rodinách.
V tomto zmysle vám odporúčame postupne sa venovať jednotlivým bodom Apoštolského listu pápeža Františka Patris corde z 8. decembra 2020

Domáca liturgia prejavenia úcty Biblii
Návrat hore