Kaplnky

Prícestné kríže a kaplnky – prejav viery našich predkov

Prícestné kríže a kaplnky boli postavené z finančného príspevku jednotlivca, rodiny, celej farnosti alebo obce. Ku krížom a mariánskym kaplnkám a sochám niektorých svätcov sa nosili ako obeta naturálie. Medzi najjednoduchšie prosebné a ďakovné dary patria kvety a svie­ce. Nachádzame však aj kovové a kamenné doštičky so stručným poďakovaním.
Najmä na východnom Slovensku boli na týchto miestach často uviazané ženské šatky ako dar za uzdravenie ženy, dieťaťa či za narodenie vytúženého potomka. V niektorých oblastiach sa k päte kríža uväzovala šatka ako obeta, respektíve ako akt pokánia, ak sa žena „prespala“.
Ku krížom, soškám a na reprodukcie marián­skych obrazov v kaplnkách ľudia zvykli prikla­dať osobné devocionálie (ružence, medailóny) a byliny, ktoré sa používali na prípravu čajov, ba dokonca osivo.

V minulosti chodili ku kaplnkám ľudia prosiť o dážď či dobrú úrodu. Dnes už väčšinou tieto stavby upadajú do zabudnutia a poškodzujú ich vandali.

Výzdoba kvetmi

V určité dni roka sa krížom, kaplnkám a soškám svätých prejavovala zvláštna úcta mimoriadnou výzdobou. Kríže sa zdobili pred Veľkou nocou, na Všetkých svätých, na sviatok Povýšenia Svätého kríža a počas „krížových dní“. Mariánske kaplnky sa zdobili na mariánske sviat­ky a sochy svätých na liturgickú spomien­ku toho-ktorého svätca.

Návrat hore