Kaplnka svätého Jána Nepomuckého

Svätý Ján Nepomucký, mučeník

Preslávny mučeník, svätý Ján Nepomucký, ktorý si radšej vytrpel ukrutné muky a podstúpil mučenícku smrť,
než by si bol vyzradil spovedné tajomstvo.
My, tvoji ctitelia, hľadáme u teba útočisko.
Pokorne ťa prosíme, pre neporušenosť tvojho jazyka: pomáhaj nám a všetkým tvojim ctiteľom svojím mocným orodovaním u Boha, aby sme z Jeho nesmiernej milosti užívali trvalý pokoj a boli šťastne zachránení od nedostatku, hladu, vojny a chorôb. A tak žijúc v bázni voči Bohu, šťastne sme sa dostali k brehom večnej blaženosti, kde si s naším Pánom, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

Amen.

Návrat hore