Biskup Ján Vojtaššák

Všemohúci Bože,
vyvolil si si svojho služobníka Jána Vojtaššáka, aby trpel na Tvoju slávu a pre dobro Cirkvi.
Väznený, ponižovaný, opľuvaný, zosmiešňovaný a prinútený vykonávať najposlednejšie práce, niesol tento údel v hlbokej pokore. Za hranicami Slovenska prijal z Tvojich rúk kalich utrpenia.
Na pohľad nič nezostalo na ňom z dôstojnosti veľkňaza Cirkvi, podobne ako z Ježiša Krista, keď ho viedli na Kalváriu, však v jeho vnútri si žiaril Ty sám, Bože.
Prosíme Ťa, Večný Bože, osláv svojho služobníka Jána, aby sme si ho uctievali na oltároch celej Cirkvi.
Za jeho blahorečenie Ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Deviatnik za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka

Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vyhlásil tieto

Pamätné dni Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

13. február – deň biskupskej vysviacky,
27. február – deň prevzatia úradu diecézneho biskupa,
1. júl – deň kňazskej vysviacky,
4. august – deň smrti,
14. november – deň narodenia.
Otec biskup Štefan všetkých povzbudzuje k modlitbám za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka.

Prosba za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka

Životopis biskupa

Život biskupa

modlitba_dna_na-spominku_60x135_nahlad

Návrat hore