Modlitba za obete obchodovania

7. SVETOVÝ DEŇ MODLITBY A POVEDOMIA O OBCHODOVANÍ S ĽUĎMI
Dnes pri spomienke na sv. Jozefínu Bakhitu, ktorú v roku 1992 pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslavenú a neskôr v roku 2000 za svätú, si pripomíname aj svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. „Vo Svätej Jozefíne Bakhite nachádzame žiarivú obhajkyňu pravej emancipácie. Jej životný príbeh nie je inšpiráciou k pasívnemu prijatiu, ale naopak k pevnému odhodlaniu efektívne pracovať na oslobodení dievčat a žien spod útlaku a násilia a na tom, aby im bola navrátená dôstojnosť v plnom výkone ich práv.“ (sv. Ján Pavol II. pri svätorečení Jozefíny Bakhity)
𝗠𝗢𝗗𝗟𝗜𝗧𝗕𝗔
Bože, v Tvojich očiach má každý človek nekonečnú hodnotu, je slobodný a určený na život v slobode v Tvojej láske.
Preto sa dnes spájame v modlitbe za všetkých, ktorým je táto sloboda vo svete upieraná.
V tento deň sa modlíme spolu so svätou Bakhitou, ktorá sama zažila okovy otroctva a pripomíname si príbehy konkrétnych ľudí,
obetí obchodovania, ktorých sa podarilo oslobodiť.
Ich vlastné slová nám sprítomnia skutočnosť, akú denne prežívajú milióny ľudí vo svete, ako aj novú nádej v ich živote.

𝗦𝗩. 𝗣𝗜́𝗦𝗠𝗢 /𝗝𝗻 𝟭𝟬,𝟵-𝟭𝟱/
“Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.”
𝗣𝗥𝗢𝗦𝗕𝗬
Milosrdný Bože, prosíme Ťa za všetkých, ktorých nedostatok milujúceho rodinného zázemia dostal do zraniteľnej situácie, v ktorej sa ľahko stali obeťami obchodovania s ľuďmi. Prosíme Ťa, aby pocítili Tvoju lásku, dobrotu a starostlivosť. Posielaj im do cesty ľudí, ktorí im pomôžu a budú im oporou.

Prosíme za tých, ktorí si kupovaním sexuálnych služieb snažia uspokojiť túžbu po naplnení a vzťahu. Za všetkých mužov Ťa Pane prosíme, aby k ženám pristupovali s úctou a rešpektom a dávali tým príklad aj svojím synom.

Bože, pomôž celej rodine Cirkvi, aby sme sa ako jej členovia zaujímali o realitu novodobého otroctva a s odvahou sa postavili nespravodlivosti. Daj, aby sme sa na našich bratov a sestry, ktorí prešli cez bolestivú skúsenosť vykorisťovania, pozerali očami súcitu a nezmazateľnej ľudskej dôstojnosti.

Prosíme Ťa za tých, čo vykorisťujú: dotkni sa ich sŕdc, aby našli silu odvrátiť sa od svojich zlých činov a dokázali vidieť v každom človeku vtlačený Tvoj obraz.

Bože, prosíme, usmerňuj vládnych predstaviteľov krajín, aby spravodlivými zákonmi chránili svojich občanov aj cudzineckých pracovníkov pred vykorisťovaním a zabezpečili im dôstojné podmienky na prácu.

Návrat hore