Diecézna škola viery

Z rozhodnutia diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku prebieha v Spišskej diecéze tzv. Diecézna škola viery.
Sú to praktické prednášky určené pre dospelých, ktorí už prijali sviatosť birmovania.
Prednášky sa uskutočňujú raz v mesiaci, spravidla 3. štvrtok v mesiaci. Celkovo ide o sedem stretnutí do roka. Miesto konania je vždy v sídle dekanátu.

Viera – na stiahnutie

Sviatosti – na stiahnutie

Božie prikázania – na stiahnutie

Pravdy viery – na stiahnutie

Návrat hore