Pastoračná rada farnosti

       ThLic. Milan Ferenčík, farár, predseda PR

  • Ráchel Dudová
  • Dominik Jašurka
  • Jarmila Lieskovská
  • Stanislav Lieskovský
  • Ján Šefčík, ml.
  • Štefan Šimaľa, ml.
  • Mgr. Lýdia Števuliaková
  • MUDr. Mária Števuliaková
Návrat hore