Pastoračná rada farnosti

       ThLic. Milan Ferenčík, farár, predseda PR

  • Lenka Stasová
  • Mária Bandíková
  • Zuzana Šimaľová
  • Ing. Lenka Šálková
  • Mgr. Valéria Šálková
Návrat hore