Milan Ferenčík

Púť Levoča 2022

Levoča púť Nedeľa 3. júla 1o.oo – Slávnostná odpustová svätá omša spojená s obnovou manželských sľubov (J. E. Mons. Bernard Bober) „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“

Diecézna výstup

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva v sobotu 19. februára 2022 na DIECÉZNY VÝSTUP MLADÝCH, tentokrát s cieľom – Chata pri Zelenom plese. Viac info na diecézny výstup

Scroll to Top