Púť Levoča 2022

Levoča púť

Nedeľa 3. júla 1o.oo – Slávnostná odpustová svätá omša spojená s obnovou manželských sľubov (J. E. Mons. Bernard Bober)
„Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“
Návrat hore