Zbierka na Spišskú katolícku charitu

V nedeľu 28.11. sa v kostoloch našej diecézy uskutoční zbierka na Spišskú katolícku charitu.
Prosíme vás, aby ste aj tento rok prispeli k pomoci núdznym, ktorým naša diecézna charita pomáha.

Možno prispieť na č. účtu: SK16 0900 0000 0000 5418 0326

alebo priamo na charitu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
VS: 412074813

Návrat hore