Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

Milí bratia a sestry,
dávame do vašej pozornosti list zo Slovenskej katolíckej charity ohľadom zbierky na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorú Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu, t. j. na nedeľu 21. marca 2021.
Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, je možné zbierku podporiť darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.
Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho Východu. Projekty na ich podporu na základe poverenia KBS realizuje Slovenská katolícka charita spolu so svojimi lokálnymi partnermi.

plagát_zbierka KBS Sprievodný list_Zbierka KBS_prenasledovaní kresťania 2021_FINAL

 

Elektronická podobu plagátu: https://www.youtube.com/watch?v=SH6M5wj5Sjc.

Taktiež vás prosíme, aby ste o zbierke informovali s odkazom na link: <http://utecenci.kbs.sk/>.

Návrat hore