Zbierka na DKÚ

V nedeľu 29. augusta, sa v kostoloch v celej diecéze uskutoční zbierka určená pre potreby Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy. DKÚ nedostáva žiadny príspevok zo štátneho rozpočtu a finančne je závislý na daroch veriacich a zriaďovateľa. Dobrodincom Pán Boh zaplať.

Návrat hore