V nedeľu pozvú zvony k modlitbe

V NEDEĽU NAPOLUDNIE POZVÚ ZVONY K MODLITBE ZA OBETE PANDÉMIE

Stanislav Zvolenský:
„Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých.“

Prosba o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých

Návrat hore