Účasť na sv.omši

Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť je dobrovoľná.
Pred sv. omšou sme zvyknutí na spoločnú modlitbu posvätného ruženca a májovú pobožnosť, ktorú si počas opatrení vykonáme doma privátne. Prídeme len na sv. omšu a v tichu rozjímame, modlíme sa a pripravujeme sa.
Nariadenia:
• Počas bohoslužieb veriaci musia mať na tvári rúško.
• Povinná je dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola. Odporúča sa mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok.
• Bude otvorený len bočný vchod.
• Keďže ešte nie je možné naplno využiť kapacitu kostola, treba veľmi zodpovedne zachovať pravidlá pri obsadzovaní lavíc v každom druhom rade a s dvojmetrovým odstupom, výnimku tvoria, manželia a súrodenci.
• Zakazuje sa používať spoločné modlitebné knižky, ružence.
• Dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu).
• Ohľadom na tradíciu cirkvi budem uprednostňovať recitovanú formu sv. omše pred spevmi.
• Zostáva tiež zákaz podávania rúk pri obrade pokoja.
• Sväté prijímanie bude podávané do rúk.
• Rozostupy zachovávame aj pri odchádzaní z bohoslužieb, je potrebné zabrániť zhlukovaniu.
• Kostol bude priebežne vetraný ako doposiaľ.

Prosím všetkých veriacich o trpezlivosť, vzájomnú ohľaduplnosť a disciplinovanosť.

Návrat hore