Prvé sväté prijímanie

Slávnosť prvého sv. prijímania bude v našej farnosti na nedeľu 31. mája. Prosíme o modlitby za deti čo prvý krát príjmu Pána v Eucharistii.

Modlime sa za prvoprijímajúce deti, aby sa vzmáhali vo viere a v láske a boli v obľube u Boha i u ľudí.

Matúš Brnušák
Ella Dudová
Václav Ďubašík
Nikolas Kubík
Alžbeta Kumorová
Mária Lieskovská
Jozef Šimaľa
Mária Agáta Števuliaková
Damián Sečanský

Návrat hore