Mariánska hora

Spišský biskup Mons. Štefan Sečka informuje, že v dňoch 4.-5. júla nebude nikomu dovolené sláviť Eucharistiu, vysluhovanie sviatosti alebo vykonávať iné posvätné úkony v Bazilike na Mariánskej hore v Levoči a na celom priestranstve Mariánskej hory (kán. 561 CIC).

Po rokovaní s organizátormi púte a predstaviteľmi mesta Levoča sme prišli k záveru, že by bolo nebezpečné, aby sa na Mariánskej hore svojvoľne zhromaždilo veľké množstvo veriacich, ktorí avizujú svoju účasť, napriek tomu, že púť je zrušená.

Všetkých veriacich prosím, aby rešpektovali tieto opatrenia, aby sme boli zodpovední a spolupracovali.

S požehnaním otec biskup Štefan

Návrat hore