Bohoslužby po 6. máji

Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť je dobrovoľná. Počas bohoslužieb ľudia musia mať na tvári rúško.

Povinná je dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola. Odporúča sa mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok.

Keďže ešte nie je možné naplno využiť kapacitu kostola, treba veľmi zodpovedne zachovať pravidlá pri obsadzovaní lavíc v každom druhom rade a s dvojmetrovým odstupom, výnimku tvoria, manželia a súrodenci. Zostáva tiež zákaz podávania rúk pri obrade pokoja.  Sväté prijímanie bude podávané do rúk. Kostol bude priebežne vetraný ako doposiaľ.

Ráno sv. omša o 8.oo hod. bude pre seniorov. O 10. oo hod. pre farnosť.
Pre seniorov pridávam sobotnú večernú svätú omšu s platnosťou na nedeľu.

„Veriacich veľmi prosíme o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť“.

  • dezinfekcia rúk pri vstupe
  • dvojmetrové odstupy
  • disciplinovanosť pri obsadzovaní lavíc
  • zákaz podávania si rúk
  • prijímanie do rúk
  • dostatočné vetranie a dezinfekcia kostola
Návrat hore