520 bohoslovcov z Afriky sa modlí za Slovensko

4. veľkonočná nedeľa je nedeľou DOBRÉHO PASTIERA, kedy sa spojíme v modlitbách so seminármi a s bohoslovcami, ktorých zo Slovenska prostredníctvom adopcie podporujeme.
Pozývame vás v tento deň (3.mája 2020) o 11,00 hod. k sláveniu svätej omše cez youtubový kanál Pápežských misijných diel (tiny.cc/pb0emz ). Svätá omša bude celebrovaná v Kaplnke Svetla v dome Pápežských misijných diel v Bratislave. Bude obetovaná za spoločenstvá, rodiny, farnosti i za individuálnych darcov, ktorí podporujú bohoslovcov v Afrike počas ich kňazskej formácie.
Celkovo máme zo Slovenska adoptovaných 520 bohoslovcov z 10 seminárov v 8 krajinách. Je to Benin, Pobrežie Slonoviny, Burkina Faso, Čad, Togo, Kongo, Demokratická republika Kongo (2) a Kamerun (2). Formátori i seminaristi z týchto krajín sa vďaka technickým možnostiam pripoja k sledovaniu svätej omše a tak vytvoríme most medzi Slovenskom a Afrikou. Svätá omša bude slávená v slovenskom jazyku a určité časti budú prekladané do francúzštiny, keďže všetky podporované krajiny sú frankofónne.

Pápežské misijné diela ďakujú všetkým dobrodincom za modlitby a podporu bohoslovcov v misijných krajinách. Pomôcť niekomu stať sa kňazom je naozaj veľká vec a aj pre darcov z toho plynie veľké požehnanie.

Podporiť výchovu nových kňazov v misijných krajinách môžete jednorazovo alebo cez adopciu bohoslovcov: http://misijnediela.sk/podpora-seminaristov/ .

Návrat hore