Nový pomocný biskup

Svätý Otec František vymenoval dňa 25. marca 2020 nového pomocného biskupa pre Spišskú diecézu.
Stal sa ním ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD.,
doterajší farár a dekan v Kežmarku.

ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD. pochádza z Nižnej.
Kňazskú vysviacku prijal dňa 18.6.1989 v Bratislave.

Pôsobenie

Návrat hore