Učeníkmi podľa vzorov prvých kresťanov

Drahí bratia a sestry , zaujímavá ponuka na mesiac november

Autor: František Trstenský

Zjednoťme sa od 1. novembra pri čítaní Božieho slova a vytvorme modliace sa spoločenstvo veriacich podľa vzoru prvých Ježišových učeníkov.

Výzva pre farnosť a celé Slovensko

Liturgia domácej cirkvi

ikona-turice (1)
Návrat hore